a casa vella de fotografía, na Voz de Galicia

hoxe sae na última do cuadernillo da Voz de Galicia , edición Arousa, a casa vella de fotografía. en xuño a casa vella empeza cos seus proxectos ca fotografía, unha antigua bodega convertida nun lugar fotográfico, onde teremos obradoiros de fotografía, reunións fotográficas, charlas, presentacións, proxeccións e todo o mais que veña da mano do mundo da fotografía.